topic
حسابداری
انبار
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
نمونه پروژه عملی سیمرغ

بخش نهم - ثبت سند خرید در فروش بازرگانی

1390/10/14خرید 20 عدد یخچال ساید بای ساید اداری، هر یک به مبلغ 1.000.000 ریال برای فروشگاه از کارخانه فلزساز که نصف بهای آن را به صورت نقد و برای نصف دیگر آن چک 2 ماهه بدون بهره تسلیم گردیده است. (ارزش افزوده روی چک آورده شده است.)

برای این ورود باید فاکتور خرید در زیرسیستم فروش بازرگانی ثبت نماییم. انتخاب فرم سند خرید از منوی فروش بازرگانی:

پس از باز شدن فرم سندخرید، دکمه جدید را برای ثبت سند می‌زنیم و سپس مراحل ذیل را طی می نماییم:

  • انتخاب طرف حساب مورد نظر
  • انتخاب کد انبار
  • انتخاب صندوق
  • انتخاب کالا
  • واردکردن فی و مقدار مورد نظر
  • انتخاب گزینه اضافه به لیست
  • بعد از وارد کردن کالا و یا کالاها نوع تسویه مانند نقدی و یا تسویه های دیگر را انتخاب می نماییم.

در ثبت با تسویه می‌توان مبلغ فاکتور را به روش های موجود پرداخت نمود. بطور مثال برای این قسمت از مساله نصف مبلغ فاکتور را نقدی پرداخت نموده و نصف دیگر را چک ثبت نموده‌اند.

بعد از هر قسمت باید دکمه اضافه به لیست را بزنید تا محاسبه شود سپس در انتها دکمه ثبت را باید بفشارید تا سند حسابداری صادر گردد و فاکتور ثبت گردد.

سند حسابداری صادر شده برای فاکتور خرید شرکت فلزساز