topic
حسابداری
انبار
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
نمونه پروژه عملی سیمرغ

قانون ارزش افزوده چه اطلاعاتی درباره اشخاص و طرف های تجاری را الزام می داند؟

برای ارائه ی مالیات ارزش افزوده واحدهای بازرگانی، اطلاعاتی از خریدار و فروشنده الزامی می باشد که در هنگام تهیه خروجی گزارش فصلی از نرم افزار قیاس پلاس (صورت معاملات فصلی) مورد نیاز می باشد.

این اطلاعات شامل :

  • مشخصات کامل شخص حقیقی با حقوقی
  • شناسه ملی
  • کد اقتصادی (بعد از اپدمی کرونا، این کد برابر با شناسه ملی ارائه می گردد.)
  • شماره ثبت شرکت
  • آدرس کامل

 

این اطلاعات در قسمت طرف حساب ها  در نرم افزار وارد می شود. علاوه بر آن هنگام تهیه ی فاکتور با فرمت استاندارد دارای قید می شود.

 

در نرم افزار قیاس+ زمانی که از قسمت گزارشات فصلی اقدام به تهیه خروجی صورت معاملات فصلی نمائید از طریق دکمه ی کنترل رکوردها نیز می توان موارد مورد نیاز را بررسی و در صورتی که نیاز به اصلاح داشته باشند، اطلاعات اشخاص را ویرایش نمائید.