topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
تولید و بهای تمام شده
فروش خدمات
ابزارها
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

ثبت کارت تولید

 

جهت نمایش سایر کیفیت های فیلم آموزشی فرم کارت تولید برروی لینک زیر کلیک نمائید.

https://www.aparat.com/v/DdiGM

برای ثبت کارت تولید از روی کارت پیش بینی در نرم افزار بهای تمام شده و تولید ثبت شده برروی گزینه ی"جدید" در کارت تولید کلیک نمائید تا صفحه زیر باز شود:

 

 

 

در صفحه باز شده لیست کارت پیش بینی ثبت شده نمایش داده می شود.کارت پیش بینی مورد نظر را انتخاب نموده سپس بر روی گزینه ی"بعدی" کلیک نمائید تا صفحه زیر باز شود:

 

1. در کادر شماره یک اطلاعات مربوط به درخواست و کارت پیش بینی نمایش داده می شود که قابل تغییر نمی باشد.

 

2. در کادر شماره دو اطلاعات مربوط کارت تولید مواد تولید شده را ثبت نمائید. (اطلاعاتی از قبیل محصول تولید شده، مقدار کالای تولید شده، تاریخ تولید و...)

 

3. بعد از تکمیل اطلاعات کارت تولید برای اینکه سند اعلامیه تولید، سند مصرف مواد و سند ضایعات تولید شده ثبت شود باید سند های مشخص شده انتخاب شوند.(در صورت انتخاب نشدن هر یک از نوع سند ها، سند مربوطه ثبت نخواهد شد)

 

4. بعد از تکمیل اطلاعات مربوط به کارت تولید برروی گزینه ی"تائید" کلیک نمائید.

 

کارت تولید ثبت شده در قسمت کارت تولید فرم کارت تولید نمایش داده می شود.

 

1. در فرم کارت تولید از قسمت مشخص شده در کادر شماره یک می توانید کارت تولید ثبت شده را حذف و ویرایش نمائید. (دقت داشته باشید قبل از حذف کارت تولید باید جزئیات کارت تولید باید حذف شود تا اسنادی که برای انبار ثبت شده اند، حذف شوند)

 

2. پس از تولید محصول از روی کارت پیش بینی ثبت شده از گزینه های مشخص شده در کادر شماره دو می توانید تغییرات مربوطه را اعمال نمائید.

 

حذف مواد مصرفی :

 

در صورتی که بخواهید کارت تولید را حذف نمائید ابتدا باید مواد مصرفی را حذف نمائید با کلیک بر روی گزینه "حذف مواد مصرفی" کلیه مواد مصرفی ثبت شده برای کارت تولید حذف می شود.

 

ویرایش مصرف مصرفی:

 

در صورتی که روی گزینه "ویرایش مواد مصرفی" کلیک نمائید صفحه زیر باز می شود که می توانید مواد مصرفی که از روی فرمول ثبت شده است ویرایش (حذف، کم و زیاد ) نمائید.