topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
تولید و بهای تمام شده
فروش خدمات
ابزارها
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

ثبت هزینه های مستقیم تولید

 

 

جهت نمایش سایر کیفیت های فیلم آموزشی فرم هزینه های مستقیم تولید برروی لینک زیر کلیک نمائید.

https://www.aparat.com/v/1CkIy

 

در زیر سیستم تولید نرم افزار قیاس پلاس ابتدا هزینه های مستقیم (در صورت وجود) تاثیرگذار برای فرمول تولید را از قسمت تولید > هزینه های مستقیم تعریف نمائید.

 

در فرم باز شده ابتدا روی گزینه "جدید" کلیک نموده و بعد از وارد کردن نام هزینه برای ثبت هزینه تعریف شده روی گزینه "تائید" کلیک نمائید.

 

نکته : در این فرم بایستی سعی در تعریف هزینه های مستقیم تولید شود و توجه گردد که این نوع هزینه ها معمولا به عنوان معین نیز در حسابداری وجود دارند، در صورتی که در ادامه روند سیستم تولید از این هزینه ها استفاده شود، بابت معین و تفصیل های تعریف شده در این فرم، اسناد حسابداری صادر خواهد شد.