topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
تولید و بهای تمام شده
فروش خدمات
ابزارها
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

ایجاد دیتابیس (شرکت جدید)

اضافه کردن یک شرکت یا دیتابیس جدید:

در ابتدا لازم است توجه بفرمایید که هر خرید یک قفل توسط مشتریان، بصورت پیش فرض دارای دو شرکت می باشد که در صورت لزوم میتوانید برای استفاده از شرکت های بیشتر از قسمت پرتال مشتریان نسبت به ارتقاء نرم افزار خود اقدام نمایید.

  1. ابتدا با کلیک بر روی چرخ دنده وارد تنظیمات نرم افزار شوید.

 

 

  1. بر روی تنظیمات بانک اطلاعاتی کلیک نمائید.

  1. بروری دکمه جدید کلیک نمایید.

  1. نام شرکت جدید خود را وارد نمائید.

 

  1. نحوه ساخت پایگاه داده:

در اینجا میتوانید با انتخاب "ساخت پایگاه داده از روی فایل پشتیبان" با دادن مسیر فایل بک آپ خود را برگردانید.

ویا با انتخاب "کپی از دیتابیس جاری" یک شرکت جدید (دیتابیس جدید) همانند شرکت فعلی خود ایجاد نمائید.

 

  1. مسیر فایل بازخوانی :

در اینجا می توانید از فایل بک آپ خود استفاده نمائید و با کلیک بر روی پوشه مسیر فایل را بدهید و یا از پرتال قسمت دانلود، بک آپ خام را دانلود کرده و از ان استفاده نمائید .

 

  1. در پایان با کلیک بر روی تایید منتظر ساخت شرکت جدید بمانید تا پیام مبنی بر موفقیت آمیز بودن ساخت شرکت جدید را دریافت نمائید.