topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
تولید و بهای تمام شده
فروش خدمات
ابزارها
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

تعریف سال مالی جدید

به دو روش می توان در نرم افزار قیاس پلاس وارد قسمت مدیریت سال مالی شد. در تصویر زیر با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.

 

با انتخاب دکمه ی مدیریت سال مالی می توان برای تعریف سال مالی جدید اقدام نمود.

 

در پنجره ی جدیدی که باز می شود می توان با فشردن دکمه ی "جدید" بازه ی سال مالی خود و عنوان سال را وارد نموده و با کلیک بر روی دکمه ی "تایید" سال مالی جدید به لیست سالهای مالی اضافه می شود. (در شکل زیر نمایش داده شده است)