topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
تولید و بهای تمام شده
فروش خدمات
ابزارها
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

ثبت سند ارزی ورود به انبار

برای رسید انبار با ارز دیگری به جز ارز پایه، ابتدا نوع ارز و نرخ آن را در فرم تعاریف عمومی تعیین نمائید. همچنین توجه داشته باشید فاکتور هایی بصورت ارزی صادر می شوند که برای تفضیل طرف حساب آن، ارزی به جز ارز پایه انتخاب شده باشد.

مراحل ثبت سند ارزی ورود انبار :

 

 

1.در کادر مشخص شده ابتدا طرف حساب ارزی را انتخاب نمائید .

 

2.بعد از انتخاب نوع ارز، نرخ آن  به صورت اتوماتیک از آخرین نرخ وارد شده در فرم نرخ ارز درج خواهد شد(در صورت نیاز می توانید نرخ ارز را تغییر دهید)

 

3.بعد از تکمیل اطلاعات فرم از قبیل انبار و کالا و فی و تعداد و... روی گزینه ثبت و تسویه کلیک نمائید و عملیات پرداخت را انجام دهید.

بعد از ثبت سند ورود انبار سند حسابداری به صورت زیر ثبت می شود.

 

 

در فرم مرور ریالی انبار نیز با توجه به اینکه ارز پایه مثال فوق ریال می باشد مبلغ ورود و مانده ریالی کالای ثبت شده در انبار مورد نظر قابل مشاهده است.

 

 دقت داشته باشید اگر ارز پایه سیستم ارزی به جز ریال باشد سند حسابداری ثبت شده یا مرور انبار بر اساس ارز پایه خواهد بود.برای مثال اگر ارز پایه دلار باشد و موقع ثبت سند ورود انبار بر اساس ارز یورو ثبت شود سند حسابداری و مرور ثبت  شده بر اساس دلار خواهد بود .