topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
تولید و بهای تمام شده
فروش خدمات
ابزارها
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

ثبت سند موجودی انبار اول دوره

نکته مهم در ثبت موجودی اول دوره این است که ما در مقطع شروع به کار با نرم افزار هستیم یا این که سال های قبل از نرم افزار استفاده کرده ایم و سال مالی جدید ما از روی اطلاعات سال مالی قبلی صادر می شود.

چنانچه در مقطع راه اندازی نرم افزار هستید و یا به هر دلیلی اطلاعات سال مالی قبلی را نمی خواهید ملاک را اطلاعات سال جدید قرار دهید به روش ذیل عمل کنید:

 برای ثبت سند موجودی اول دوره برای کالای انبار، می بایست از فرم سند افتتاحیه استفاده نمائید. برای دسترسی به این فرم به تنظیمات سیستم (چرخ دنده) مراجعه نمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این فرم در سربرگ "افتتاحیه کالای انبار" با استفاده از دکمه "انتقال موجودی از سال قبل" می توان موجودی

کالاهای خود را از اختتامیه سال قبل منتقل نمائید. در صورتی که سند اختتامیه شما در سال قبل ریالی شده باشد و قیمت داشته باشد، پس از انتقال فی کالاها نیز درج خواهند شد. پس از آن بر روی ثبت سند کلیک کرده و موجودی اول دوره انبار مدنظر را ثبت نمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکته:

 سند افتتاحیه انبار مانند بقیه اسناد انبار می تواند با فرم صدور سند انبار صادر شود و روش فوق تنها برای راحتی کاربر بوده و پشت زمینه همان سند افتتاحیه انبار را صادر می کند.

 دقت شود در روش دستی ممکن است به جای یک سند افتتاحیه حتی بخواهید چندین سند افتتاحیه انبار داشته باشید ولی تاریخ و ساعت همگی باید تاریخ و سند اولین عملیات کالاهای داخل آن باشند.

 

روش ثبت دستی سند افتتاحیه انبار:

برای ثبت سند افتتاحیه انبار به روش دستی، می بایست از ماژول انبار، دکمه "سند انبار" را انتخاب کنید سپس در فرم مذکور نوع ورود را بر روی گزینه موجودی اول دوره قرار دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در فرم فوق، انبار مورد نظر خود برای ثبت موجودی اول دوره را انتخاب کرده و با تعیین تاریخ و ساعت سند (عموماً ابتدای سال مالی) نسبت به درج کالاها و موجودی اول دوره ی آن ها اقدام نمائید. توجه داشته باشید که می توانید این نوع سند را صرفاً به صورت تعدادی ثبت کنید اما وارد کردن قیمت کالاها برای محاسبه قیمت تمام شده در پایان دوره، الزامی می باشد و در صورتی که قیمت کالا صفر درج شده باشد بعداً در عملیات ریالی کردن انبار، با مشکل مواجه خواهید شد.