topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
تولید و بهای تمام شده
فروش خدمات
ابزارها
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

نحوه ثبت سند ارزی در سیستم دریافت و پرداخت چگونه است؟

 

ابتدا از قسمت دریافت و پرداخت ← "اطلاعات پایه"حساب بانک ارزی، صندوق ارزی و دسته چک ارزی را تعریف نمائید.

نکته : توجه داشته باشید که در تمامی فرم های زیر فیلد نوع ارز، ارز پایه تعیین شده در نرم افزار می­باشد(بعنوان مثال در اینجا ارز پایه ریال است) که در ابتدای شروع به کار در نرم افزار تعیین می­نمائید و بعد از تعیین ارز پایه و سند زدن در نرم افزار دیگر اجازه تغییر آن را نخواهید داشت.

 

 

 

1) ایجاد حساب بانکی ارزی : فیلدهای موجود در فرم اطلاعات حساب بانکی را تکمیل نمائید.

1. نوع ارز را که قبلا در تعاریف عمومی تعریف نموده اید، انتخاب نمائید.

2. تفصیل بانک را "حساب جدید" انتخاب نمائید.

3. بر روی گزینه ی "تایید" کلیک نمائید.

 

 

2)  ایجاد صندوق ارزی : فیلدهای موجود در فرم تعریف صندوق را تکمیل نمائید.

1. نوع ارز را که قبلا در تعاریف عمومی تعریف نموده اید، انتخاب نمائید.

نکته: توجه داشته باشید که با انتخاب نوع ارز مثلا یوزر هنگام سند زدن اگر ارز خود را دلار انتخاب نمائید صندوق یورویی نمایش داده نخواهد شد و فقط با انتخاب ارز یورو، صندوق یورو نمایش داده می شود.

 

2. تفصیل را "حساب جدید" انتخاب نمائید.

3. دسترسی کاربران به صندوق را مشخص نمائید.

4. بر روی گزینه ی" تایید" کلیک نمائید.

 

3) ایجاد دسته چک ارزی: فیلدهای موجود در فرم تعریف صندوق را تکمیل نمائید.

1. نام بانک ارزی را انتخاب نمائید.

2. بر روی گزینه ی "تایید" کلیک نمائید.

 

 

  • ثبت سند ارزی در دریافت و پرداخت :

جهت ثبت سند ارزی دریافت و پرداخت وارد فرم دریافت یا پرداخت شده و نوع ارز را از فیلد "نوع ارز" انتخاب نمائید. بلافاصله پس از انتخاب نوع ارز، نرخ ارز بصورت اتوماتیک از آخرین نرخ تعیین شده در تاریخ مورد نظر که قبلا در بخش تعاریف عمومی/ نرخ ارز آن را تعیین نموده اید انتخاب و قابل مشاهده خواهد بود. در صورت تمایل می توانید آن را بصورت دستی تغییر دهید.

 

 مثال: نمونه ی ثبت سند دریافت نقدی ارزی

از زیر سیستم دریافت پرداخت بر روی "دریافت"کلیک نموده و از فرم باز شده تب "دریافت نقد" را انتخاب نمائید.

1. تاریخ سند را وارد نمائید.

2. طرف حساب را انتخاب نمائید.

3. نوع ارز را انتخاب نمائید.

4. صندوق ارزی را انتخاب نمائید.

5. مبلغ را (بصورت ارزی) وارد نمائید.

در پایان بر روی گزینه ی" اضافه به لیست" کلیک نموده و برروی گزینه ی"ثبت" کلیک نمائید.

 

 

مثال: ثبت سند (دریافت) واریز به بانک ارزی :

1. تاریخ سند را وارد نمائید.

2. طرف حساب را انتخاب نمائید.

3. نوع ارز را انتخاب نمائید.

4. از فیلد "نام حساب" بانک ارزی را انتخاب نمائید.

5. مبلغ را (بصورت ارزی) وارد نمائید.

در پایان بر روی گزینه ی" اضافه به لیست" کلیک نموده و برروی گزینه ی"ثبت" کلیک نمائید.