topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

سند دستی افتتاحیه حسابداری

 

  • مسیر دسترسی به فرم:

 صفحه اصلی منوی حسابداری سند دستی افتتاحیه حسابداری             

ابتدا بر روی گزینه ی " سند دستی افتتاحیه حسابداری "  کلیک نمائید.

 

  1. ابتدا تاریخ ، شماره عطف سند و شرح سند را وارد نمائید.
  2. حساب معین و تفصیل را که قبلا از قسمت سرفصل حسابها تعریف شده را انتخاب نمایید، سپس شرح آرتیکل سند و با توجه به ماهیت حساب ستون بدهکار و سپس بستانکار را وارد نمائید.
  3. در این قسمت جمع مبلغ بدهکار و بستانکار را نمایش می دهد.
  4. سند افتتاحیه را می توان به دو صورت موقت (تراز) و یادداشت ثبت نمود.
  5. پس ثبت سند سیستم پیغام "سند شماره 1 با موفقیت ثبت شد" را نمایش خواهد داد.