topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

نحوه ی ایجاد سند مرجع یا سند کل به منظور تجمیع آرتیکل اسناد حسابداری در یک سند روزانه یا ماهانه چگونه انجام می شود؟

سند مرجع چیست ؟

     سند مرجع ترکیب اسناد، بدون حذف سند اصلی و بصورت ماهانه ، روزانه یا تاریخ انتخابی و عدم توجه به زیر سیستم صادر شده در قالب یک سند با شماره سند مجزا می باشد. به عبارتی شما می توان اسنادی که از زیر سیستم های متفاوت (خرید و فروش ، انبار، خزانه، حسابداری) در تاریخ های مختلف صادر شده است را با هم ترکیب نمائید و بجای چند سند در نرم افزار یک سند، با شماره سند واحد یا مرجع را در اختیار داشته باشید.

 

     ایجاد سند مرجع :

  1. برای ایجاد سند مرجع از زیر سیستم حسابداری وارد مدیریت اسناد حسابداری شده و اسناد مورد نظر رابا فشردن کلید چپ Ctrl+click انتخاب کرده و با فشردن دکمه تبدیل به قطعی اسناد انتخاب شده را قطعی نمائید.

 

 

  1. از تب سمت راست بر روی مدیریت اسناد مرجع کلیک کرده و در فرم باز شده بر روی ایجاد سند مرجع کلیک نمائید.

 

  1. در فرم باز شده تاریخ سند خود را انتخاب نمائید:

 با انتخاب "تاریخ اولین سند انتخابی" تاریخ اولین سند را مبنا قرار میدهد و با انتخاب "تاریخ آخرین سند انتخابی" تاریخ آخرین سند مبنای تاریخ سند مرجع قرار می گیرد.

  1. شرح سند خود را وارد نمائید.
  2. با انتخاب هروز یک سند: اسنادی را که تاریخ آن در یک روز می باشد، تجمیع می گردد.
  3. با انتخاب هر ماه یک سند: اسنادی را که تاریخ آن در بازه یک ماه می باشد تجمیع می گردد.
  4. با انتخاب، انتخاب شدهای یک سند : اسناد انتخابی شما باهم تجمیع می گردد.

 نکته : با تجمیع اسناد در مدیریت اسناد مرجع اصل سند در مدیریت اسناد حسابداری حذف نخواهد شد.