topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

تعریف سرفصل حساب ها - چیدمان کدینگ حسابداری

تعریف سرفصل حساب ها - چیدمان کدینگ حسابداری

جهت تعریف کدینگ حسابداری در سطح حساب های گروه، کل و معین و همچنین تعیین ارتباط حساب های معین با تفصیل ها مورد استفاده قرار می گیرد.

برای مطالعه بیشتر می توانید مقاله کدینگ حسابداری را بخوانید.

  • مسیر دسترسی به فرم:

            صفحه اصلی← منوی حسابداری← تعریف سرفصل

 با کلیک بر روی گزینه "تعریف سرفصل" در منوی حسابداری، وارد صفحه ­ی تعریف سرفصل می­ شوید. در این صفحه میتوانید سطح حساب های گروه، کل و معین را تعریف نمائید. برای تعریف هر کدام از سطوح حساب ابتدا باید بر روی سطح بالایی حساب کلیک نموده سپس حساب مورد نظر را تعریف نمائید. (بعنوان مثال برای تعریف حساب معین جدید باید بر روی سطح حساب کل کلیک نمائید)

 

 

 ایجاد حساب گروه:

 ابتدا بر روی ریشه (حساب ها) کلیک نمائید، سپس از سمت راست بالای صفحه، پس از کلیک بر روی گزینه "جدید" صفحه ایجاد گروه باز شده و می ­توانید با وارد نمودن نام گروه مورد نظر در فیلد نام حساب، گروه جدید را تعریف نمائید.

 نکته: توجه داشته باشید که در نرم افزار مجاز به ایجاد 9 گروه حساب می باشید.

 

 

 

ویرایش حساب گروه:

ابتدا بر روی گروه مورد نظر کلیک نموده سپس از سمت چپ بالای صفحه، بر روی تصویر قلم (ویرایش) کلیک نمائید. در صفحه باز شده می توانید فیلد نام حساب را ویرایش نموده و در پایان ثبت نمائید.

 

حذف حساب گروه:

ابتدا برروی گروه مورد نظر کلیک نموده، سپس بر روی تصویر سطل زباله (حذف) کلیک نمائید. با کلیک بر روی گزینه" ok"  گروه مورد نظر (در صورت نداشتن حساب کل) حذف خواهد گردید.

نکته: جهت حذف گروه حساب باید حساب های زیر مجموعه ی آن که شامل حساب های کل و معین می باشد را حذف نموده تا بتوانید حساب گروه را حذف نمائید

 

ایجاد حساب کل:

ابتدا برروی یکی از حساب های گروه کلیک نمائید،

سپس از سمت راست بالای صفحه، پس از کلیک بر روی گزینه "جدید" صفحه ایجاد حساب کل باز می گردد.

 

 

  1. نام حساب : نام حساب کل مورد نظر را تعریف نمائید.
  2. محل در ترازنامه: با توجه به نوع حساب، محل قرارگیری حساب کل مورد نظر در ترازنامه را تعیین نمائید.
  3. ماهیت حساب: در این قسمت می توانید تاثیرگذاری حساب مورد نظر را در گزارش سود و زیان مشخص نمائید. همچنین توجه بفرمایید که عملیات بستن سال مالی بر اساس این 
  4. در پایان با کلیک برروی گزینه "ثبت و پایان" حساب کل مورد نظر به سرفصل حساب های کل اضافه می شود.

 

 

ویرایش حساب کل :

ابتدا بر روی حساب کل مورد نظر کلیک نموده، پس از کلیک بر روی تصویر قلم (ویرایش) کلیک نمایید.

در صفحه باز شده می توانید شماره حساب، نام حساب، محل در ترازنامه، ماهیت حساب را تغییرو یا ویرایش نموده و در پایان بر روی گزینه ی"ثبت و پایان" کلیک نمائید.

حذف حساب کل:

ابتدا برروی حساب کل مورد نظر کلیک نموده، سپس بر روی تصویر سطل زباله (حذف) کلیک نمائید. با کلیک بر روی گزینه" ok"  حساب کل مورد نظر (در صورت نداشتن حساب معین) حذف خواهد گردید.

نکته: جهت حذف حساب کل باید حساب های زیر مجموعه ی آن که شامل حساب های معین می باشد را حذف نموده تا بتوانید حساب کل را حذف نمائید.

 

ایجاد حساب معین:

ابتدا برروی یکی از حساب های کل کلیک نمائید، سپس از سمت راست بالای صفحه، پس از کلیک بر روی گزینه "جدید" صفحه ایجاد حساب معین باز می گردد.