topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

لیست لاگ

لیست لاگ

در فرم لیست لاگ، تاریخ و ساعت تمام کاربرانی که وارد نرم افزار شده و از زیرسیستم های مختلف استفاده نموده و هر گونه عملیاتی در هر فرم انجام داده اند، نمایش داده می شود.

  • منوی دسترسی به فرم

صفحه اصلی ← تظیمات (چرخ دنده) ← لیست لاگ

در این فرم می توان:

  1. جهت نمایش تراکنش های مربوط به یک کاربر خاص،کاربر مورد نظر را فیلتر نموده تا ساعت دسترسی و فعالیت کاربر را در سیستم مشاهده نمائید.
  2. همچنین می توان تاریخ دسترسی را فیلتر نمود تا  گزارش دسترسی به نرم افزار را در بازه زمانی مشخص نمایش دهد.