topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

مشخصات قفل

مشخصات قفل

  • مسیر دسترسی به فرم

صفحه اصلی ← تنظیمات(چرخ دنده) ← مشخصات قفل

پس از کلیک بر روی مشخصات قفل، فرم زیر نمایش داده میشود.

این فرم از بخش های مختلفی تشکیل شده است که شامل موارد زیر میباشد:

  1. سریال قفل: شامل سریال 12 رقمی نرم افزار میباشد که در هنگام فعال سازی یا نصب مجدد نرم افزار این سریال را باید وارد نمائید.
  2. مشاهده جزئیات قفل: در این فرم می توان تمام زیرسیستم ها و آیتم هایی را که خریداری نموده اید، مشاهده نمائید. (به عنوان مثال تعداد شرکت ها و کاربران تحت شبکه نرم افزار)
  3. به روز رسانی قفل: زمانی که تغییراتی در زیرسیستم های قفل اعمال شده باشد یا به عبارتی خرید جدیدی از پرتال داده باشید، کاربرد دارد که با بروزرسانی قفل این موارد به آیتم های قفل نرم افزاری اضافه می گردد.
  4. غیرفعال کردن قفل: در مواقعی که تصمیم به غیر فعال سازی نرم افزار یا جا به جایی سرور از سیستمی به سیستم دیگری را داشته باشید میبایست ابتدا قفل خود را غیر فعال نموده سپس نصب مجدد را بر روی سیستم دیگر انجام دهید. درغیر این صورت اگر نسبت به غیر فعال سازی قفل اقدامی انجام نداده باشید پس از پایان نصب نرم افزار و هنگام ورود مجدد سریال قفل با خطای قفل شما در رایانه دیگری در حال استفاده میباشد، مواجه خواهید شد.