topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

تمدید اعتبار

تمدید اعتبار

این فرم جهت تمدید اعتبار استفاده از نرم افزار ابری قیاس می باشد.

  • مسیر دسترسی به فرم:

صفحه اصلی ← تنظیمات ← تمدید اعتبار

جهت تمدید اعتبار مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

  1. مدت زمان تمدید مدنظر را انتخاب و بر روی گزینه ی "ادامه" کلیک نمائید.

 پس از انتخاب مدت زمان مورد نظر جهت تمدید اعتبار، درصورتی که نیاز به ویرایش زمان انتخابی دارید برروی گزینه "ویرایش" کلیک نمائید.

  1. در این قسمت می توانید زیر سیستم هایی که برای تمدید مدنظر دارید، انتخاب نموده و بر روی گزینه  "ادامه" کلیک نمائید.

نکته: پس انتخاب زیر سیستم های انتخاب در صورتی که نیاز به تغییر آنها دارید برروی گزینه "ویرایش" کلیک نمائید. در صورتی که نیاز به کاربر اضافی همزمان دارید، می توانید در کادر مربوطه تعداد آن را وارد نمائید. در صورت داشتن "کد تخفیف" در کادر مربوطه کد را وارد نمائید.

  1. در این مرحله پس از اطمینان از موارد انتخاب شده برای تمدید، بر روی گزینه "پرداخت" کلیک نمائید.