topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

راهنمای تنظیمات زبان، تاریخ و مکان جغرافیایی در نرم افزار قیاس تحت وب

راهنمای تنظیمات زبان، تاریخ و مکان جغرافیایی در نرم افزار قیاس تحت وب

  • مسیر دسترسی به فرم:

          صفحه اصلی ← تنظیمات ← تنظیمات زبان، تاریخ، مکان جغرافیایی و...

در این فرم می توان موارد زیر را تعیین نمود:

  1. زبان: در قسمت زبان می توانید با استفاده از گزینه های فارسی و انگلیسی زبان نرم افزار را تغییر دهید.
  2. تاریخ: در قسمت تاریخ می توانید با استفاده از گزینه های شمسی و میلادی می توانید منبای تاریخ نرم افزار را به شمسی یا میلادی تغییر دهید.
  3. منطقه زمانی: در قسمت منطقه زمانی، می توانید موقعیت جغرافیایی خود را مشخص نمائید این قابلیت برای استفاده کنندگان از نسخه ابری کاربرد دارد زیرا نرم افزار ساعت انجام عملیات را با توجه به ساعت سرور تعیین می نماید و در صورت تفاوت ساعت با سرور این قابلیت به شما این امکان را می دهد که عملیات خود را در ساعت منطقه جغرافیایی خود انجام و ثبت نمائید.

در پایان برای ذخیره تنظیمات بر روی گزینه"ذخیره" کلیک نمائید.