topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

پشتیبان گیری پایگاه داده

پشتیبان گیری پایگاه داده

این فرم جهت پشتیبان گیری از اطلاعات پایگاه داده مورد استفاده قرار می گیرد.

  • مسیر دسترسی به فرم:

صفحه اصلی ← تنظیمات ← پشتیبان گیری پایگاه داده

برای این کار باید مسیر ذخیره فایل پشتیبان گیری را برروی سیستم سرور را مشخص نمائید.

پس از انتخاب درایو و پوشه ی موردنظر بر روی گزینه "تایید" کلیک نمائید.

پس از انتخاب فایل پشتیبان بر روی گزینه "تهیه نسخه پشتیبان" کلیک نمائید.