topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

راهنمای انواع ارز

  • مسیر دسترسی به فرم :

صفحه اصلی← عمومی← انواع ارز

برای تعریف ارز همچنین تعیین یا تغییر ارز پایه می توانید از فرم انواع ارز استفاده نمائید.

     در فرم انواع ارز بر روی گزینه "جدید" کلیک نمائید:

سپس فیلد های عنوان و تعداد اعشار ارز را وارد نمائید.

 چنانچه می خواهید این ارز به عنوان ارز پایه مبنای محاسبات اسناد قرار گیرد، تیک مربوط به آن را فعال نمائید. در صورت تمایل توضیحات مربوط به ارز را وارد نموده و در پایان با کلیک برروی گزینه "ثبت" ارز مورد نظر به لیست انواع ارز اضافه می شود.

نکته: در صورتی که یکی از ارزها را بعنوان ارز پایه انتخاب نمائید و سندی بر مبنای آن ارز ثبت نمائید، سیستم دیگر اجازه تغییر ارز پایه سیستم را نمی دهد.

در صورت نیاز به حذف یا ویرایش ارز تعریف شده می توانید از گزینه "حذف" و "ویرایش" استفاده نمائید.