topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

مرور ترکیبی انبار

مرور ترکیبی انبار

  • مسیر دسترسی به فرم:

صفحه اصلی← منوی انبار← مرور ترکیبی انبار

  1. فیلتر سال مالی و تاریخ:

جهت فیلتر نمودن اسناد انبار در بازه های زمانی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در این فرم می توانید از تمامی اسناد انبار با انتخاب همه سالهای مالی ( بدون تغییر سال مالی جاری نرم افزار) گزارش تهیه نمائید.

مرور ترکیبی به دو بخش سطح (2) و ریز (3) تقسیم بندی شده است.

  1. سطح انبار:

شامل سطوح  انبار، کالا، نوع سند، اشخاص، گروه کالا، دوره مالی، رهگیری و طرف حساب دوم می باشد.

  1. ریز انبار:

شامل ریز انبار، کالا، نوع سند، اشخاص، گروه کالا، دوره مالی، رهگیری و طرف حساب دوم می باشد.

نمونه گزارش گیری از فرم مرور ترکیبی:

برای گزارش گیری از اینکه کالای مورد نظر را به چه شخص و با چه مقدار ورود و یا خروج ثبت شده است به صورت زیر از مرور ترکیبی استفاده نمائید: مراحل

  1. از قسمت سطح، "کالا" را انتخاب نمائید.  

2-  سپس کالاهایی که ورود و خروج ثبت شده است نمایش داده می شود. کالای مورد نظر را انتخاب نمائید.

 3-  از قسمت ریز برروی گزینه "اشخاص" کلیک نمائید.