topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

مرور ریالی انبار

مرور ریالی انبار

  • مسیر دسترسی به فرم:

صفحه ی اصلی ← منوی انبار ← مرور ریالی انبار

 با کلیک بر روی گزینه "مرور ریالی انبار" در منوی انبار، وارد صفحه ­ی مرور ریالی انبار شوید.

در این فرم می توان  به اطلاعاتی از قبیل موجودی کالا و تعداد اسناد ریالی شده یا اسناد ریالی نشده و مبلغ ورودی یا خروجی کالا های خود و... دست یابید.

این فرم از بخش های مختلفی تشکیل شده و شامل موارد زیر می باشد:

1_ می توان محدوده اسناد ثبت شده در سال مالی را فیلتر نمود.

2_ با استفاده از آیکون های نمایش داده شده در کادر شماره 2 می توان ریز سند انتخابی را مشاهده نمود.

3_ با استفاده از آیکون نمایش داده شده میتوانید کالای مورد نظر خود را جستجو نمائید.

4_ با استفاده از آیکون نمایش داده شده میتوانید از گزارش ریالی خود, خروجی اکسل بگیرید.