topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

مدیریت اسناد انبار

 

مدیریت اسناد انبار

درفرم مدیریت اسناد انبار همه اسناد ثبت شده در انبار نمایش داده می شود.  

  • مسیر دسترسی به فرم :

صفحه اصلی← منوی انبار← مدیریت اسناد انبار

این فرم از بخش های مختلفی تشکیل شده و شامل موارد زیر می باشد:

  1. می توان محدوده اسناد ثبت شده در سال مالی را فیلتر نمود.
  2. با استفاده از آیکون های نمایش داده شده در کادر شماره 2 می توان ریز سند انتخابی را مشاهده نمود.
  3. با استفاده از آیکون های مشخص شده می توان سند انتخابی را حذف و یا ویرایش نمود.

نکته: سندی که در وضعیت قطعی باشد امکان حذف و یا ویرایش ندارد. جهت حذف یا ویرایش سند انبار باید وضعیت آن را به غیر قطعی تغییر دهید.

  1. با استفاده از آیکون چاپگر می توان سند انتخابی را در فرمت های موجود چاپ گرفت.