topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

اسناد افتتاحیه انبار

اسناد افتتاحیه انبار

درفرم اسناد افتتاحیه انبار تمامی اسناد با عنوان موجودی اول دوره نمایش داده می شود و همچنین امکان ثبت سند افتتاحیه از این فرم امکان پذیر است.  

  • مسیر دسترسی به فرم :

صفحه اصلی← منوی انبار← اسناد مدیریت انبار

 

در این فرم :

  1. تاریخ و زمان ایجاد سند افتتاحیه را وارد نمائید.
  2. نام انبار مورد نظر را انتخاب نمائید.
  3. طرف حساب سند افتتاحیه را انتخاب نمائید.

نکته: از آنجا که معمولا بابت افتتاحیه انبار سند حسابداری صادر نمی شود، به دلیل اینکه در افتتاحیه حسابداری، گردش ریالی قبلا از سیستم حسابداری صادر شده، لذا فرقی نمی کند که افتتاحیه انبار چه شخصی انتخاب شود - میتوان شخصی با عنوان افتتاحیه تعریف کرد و ثبت را به طرفیت آن صادر نمود - یا به طرفیت انبار دارد صادر شود.

سپس برروی گزینه ی"ادامه" کلیک نمائید.​​​​​​​