topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

اسناد بستن صندوق فروش

درفرم بستن صندوق فروش همه اسناد بستن صندوق ها نمایش داده می شود.  

  • مسیر دسترسی به فرم :

صفحه اصلی← منوخرید و فروش ← اسناد بستن صندوق

در این فرم :

  1. با کلیک برروی فلش، جزئیات سند قابل مشاهده است.
  2.  مشخصات ریز سند را طبق تصویر زیر مشاهده نمائید. شامل: زمان باز و بستن صندوق، جمع میالغ بصورت نقد و کارتخوان و چکی، کاربر صندوق و جمع مبلغ دریافتی

  1. در صورتی که صندوق به اشتباه بسته شده و یا نیاز به باز شدن مجدد و ویرایش داشته باشد می توان با کلیک برروی گزینه ی "بازگشت از بستن صندوق فروش" این عملیات را انجام داد.
  2. با کلیک برروی گزینه های ابی رنگ اطلاعات مربوط به همان فیلد بطور جزئی طبق تصویر زیر نمایش داده میشود.