topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

راهنمای باز و بسته کردن صندوق فروش فروشگاهی (POS)

در فروشگاه ها افرادی به عنوان صندوق دار تعیین می شوند که پس از اتمام ساعت کاری و تغییر شیفت ، وجه موجود در صندوق خود را به واحد خزانه تحویل داده و اصطلاحا صندوق را می بندند. برای ثبت این عملیات در نرم افزار فرمی به نام بستن صندوق تعبیه شده است که در آن کاربر نرم افزار می تواند موجودی صندوق خود را به دیگر صندوق ها انتقال دهد.

مسیر دسترسی به فرم :

صفحه اصلی ← خرید و فروش← باز و بستن کردن صندوق فروش

 

​​​​​​​در این فرم با توجه به فاکتور فروش های فروشگاهی ثبت شده ، مبلغ نقد و کارت خوان و چک به صورت خودکار درج می شوند. در صورتی که مبلغ شمارش شده در صندوق با مبلغ مورد انتظار در نرم افزار مغایرت داشته باشد، می توان در ستون مربوطه، مبلغ واقعی شمارش شده را وارد کرد. اختلاف این دو مقدار در ستون بعدی درج خواهد شد.

تاریخ این عملیات در بالای فرم با عنوان تاریخ بستن صندوق انتخاب می شود. در کادر بعدی صندوق مقصد این عملیات انتخاب می شود.

همچنین با استفاده از گزینه ی "مشاهده اسناد فروش" ، می توانید لیست فاکتورهای فروشگاهی ثبت شده را مشاهده کنید. همچنین با انتخاب " مشاهده سوابق بستن صندوق"  لیست اسناد بستن صندوق که تاکنون ثبت شده ، قابل مشاهده خواهد بود.

پس از انجام عملیات فوق ، با انتخاب دکمه "بستن صندوق"، مانده موجودی صندوق فروشگاهی به صندوق انتخابی منتقل می گردد.

پس از بستن صندوق، امکان ثبت فاکتور فروشگاهی جدید وجود ندارد و می بایست ابتدا صندوق را با موجودی دلخواه ، باز کرد. برای این کار از همان فرم باز کردن/ بستن صندوق استفاده کنید. همچنین در فرم فاکتور فروش فروشگاهی، این قابلیت به صورت میان بر قرار داده شده است که می توانید از آن قسمت نیز نسبت به باز کردن صندوق و ثبت فاکتور، اقدام نمایید.