topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

راهنمای پیش فاکتور

راهنمای پیش فاکتور

در نرم افزار قیاس پلاس پیش فاکتور، فرمی است که بصورت پیش فرض روی موجودی کالا تاثیری نداشته و سند حسابداری بر روی آن صادر نمی شود. از این فرم جهت استعلام قیمت استفاده می شود و همچنین می توان آن را مبنای صدور سایر اسناد سیستم قرار داد. توجه داشته باشید که پیش فرضهای تعریف شده برای این فرم در صورت نیاز قابل تغییر می باشد.

  • مسیر دسترسی به فرم تنظیمات پیش فاکتور:

 صفحه اصلی ← تنظیمات ← تنظیمات یکپارچه سیستم← خرید و فروش← انواع سند فروش

  • مسیر دسترسی به فرم:

 صفحه اصلی← منوی خرید و فروش← پیش فاکتور

​جهت ثبت پیش فاکتور بر روی گزینه ی "+" (در مقابل پیش فاکتور) کلیک نمائید.