topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

راهنمای مراکز خرید و فروش

راهنمای مراکز خرید و فروش

  در برخی کسب و کارها، خرید یا فروش اجناس از طریق مراکز مختلفی انجام میشود و نیاز است گردش این مراکز به تفکیک مشاهده شود.

 برای مثال برخی شرکت های بازرگانی ، اجناس خود را از بنادر مختلف خریداری می نمایند و سپس این کالاها را از طریق فروشگاه های مختلف در سطح شهر به فروش می رسانند. در این موارد لازم است مجموع خرید یا فروش و همچنین گردش کالاهای هرکدام از مراکز به تفکیک گزارش گیری شود تا کنترل و مدیریت آسان تر شود. برای این کار در نرم افزار ، قابلیتی با نام مراکز خرید و فروش وجود دارد.

از زیرسیستم خرید و فروش، بر روی فرم "لیست مراکز خرید و فروش" کلیک نمائید. در این قسمت لیست مراکز تعریف شده در نرم افزار قابل مشاهده است. از همین فرم میتوان نسبت به ویرایش (1) یا حذف مراکز اقدام نمود.(2)

 برای ایجاد یک مرکز بر روی گزینه ی "جدید" کلیک نمائید. (3)

  1. وضعیت : برای تعریف مرکز خرید یا فروش تیک مربوطه را فعال کنید.
  2. کد مرکز: به صورت اتوماتیک درج میگردد اما در صورت دلخواه می توانید آن را تغییر دهید.
  3. نام مرکز: عنوان مورد نظر برای مرکز خرید یا فروش را تعیین نمائید. این نام ها در قسمت مربوطه در فرم های خرید و فروش نمایش داده می شوند .
  4. گروه تفضیل: در این قسمت گروه های تفضیل، مرکز هزینه و مرکز پروژه که در حسابداری تعریف شده، نمایش داده میشوند و باید گروه مورد نظر را انتخاب کرد.
  5. تفضیل: حساب های تعریف شده در زیر مجموعه گروه انتخاب شده در قسمت قبلی، نمایش داده میشود و باید یکی از آن ها را انتخاب نمود.
  6. توضیحات: در صورت نیاز به توضیحات خاص در مورد مراکز خرید و فروش، میتوان آن را در این قسمت وارد نمود.

نکته: توجه داشته باشید در صورتی که گروه تفضیل انتخاب شده، با معین مربوطه در شابلون اسناد خرید و فروش، ارتباط داشته باشد، در سند حسابداری معین مذکور به تفکیک تفضیل( یا مرکز هزینه یا پروژه) ثبت خواهد شد.