topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

مدیریت اسناد دریافت و پرداخت

فرم مدیریت اسناد دریافت و پرداخت ، جهت مشاهده اسناد و انجام عملیات حذف، ویرایش و تائید اسناد دریافت و پرداخت استفاده می شود.

  • مسیر دسترسی به فرم :

صفحه اصلی← منوی دریافت/پردخت مدیریت اسناد دریافت و پرداخت  

 

ابتدا در منوی دریافت/ پرداخت برروی گزینه ی"مدیریت اسناد دریافت و پرداخت " کلیک نمائید.