topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

نحوه پرینت و چاپ چک

  • مسیر دسترسی به فرم :

صفحه اصلی← منوی دریافت/پردخت← دفتر چک

پس از ورود به فرم چاپ چک :

1- حسابی که از آن چک را پرداخته نمودید، انتخاب نمائید.

2- سپس دسته چک مورد نظر را انتخاب نمائید.

3- با استفاده از فیلتر تاریخ می توان چک هایی را که در این بازه زمانی ثبت اند، مشاهده نمود.

4- در لیست برروی چک مورد نظر کلیک نمائید.

5- برروی گزینه ی چاپگر کلیک نمائید.