topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

تعریف انواع هزینه

این فرم جهت تعریف نوع هزینه می باشد که در ثبت سند پرداخت مورد استفاده قرار می گیرد. به جهت اینکه در ثبت سند هزینه نیازی به انتخاب طرف حساب نیست و در قسمت مجزا از انواع پرداخت ها ثبت می گردد بنابراین از این فرم می توانید حساب مربوط به هزینه را تعیین نمائید.

  • مسیر دسترسی به فرم:

صفحه اصلی دریافت/پرداخت انواع هزینه

با کلیک بر روی گزینه "انواع هزینه" در منوی دریافت و پرداخت، وارد صفحه ­ی تعریف انواع هزینه شوید. از سمت راست بالای صفحه، پس از کلیک بر روی گزینه "جدید" صفحه ایجاد انواع هزینه باز شده و می ­توانید مشخصات نوع هزینه را به صورت جداگانه تعریف نمائید.

این فرم از بخش­ های مختلفی تشکیل شده است که شامل موارد زیر می ­باشد:

  1. حساب کل:

حساب کل مربوط به نوع هزینه مورد نظر را از لیست حساب های کل که قبلا در تعریف سرفصل حسابها در حسابداری تعریف نموده اید، انتخاب نمائید.

  1. حساب معین:

حساب معین مربوط به نوع هزینه مورد نظر را از لیست حساب های معین که قبلا در تعریف سرفصل حسابها در حسابداری تعریف نموده اید، انتخاب نمائید.

  1. شناسه:

شناسه به صورت خودکار به نوع هزینه اختصاص می یابد. در صورت اختیار می توانید آن را تغییر دهید.

  1. نام درآمد:

نام هزینه مورد نظر را وارد نمائید.

  1. ثبت :

با کلیک برروی گزینه ی"ثبت" اطلاعات وارد شده را ذخیره نمائید تا در لیست انواع هزینه قرار گیرد.

 

نکته: برای حذف و ویرایش نوع هزینه نیز می توانید از لیست نوع هزینه ها با کلیک برروی گزینه های "ویرایش" و "حذف" اقدام نمائید. در نظر داشته باشید در صورتی که از نوع هزینه در اسناد پرداخت استفاده نموده باشید، امکان حذف یا ویرایش آن وجود ندارد و در صورت نیاز، لازم است ابتدا اسناد مرتبط با نوع هزینه مورد نظر را حذف نموده سپس نسبت به ویرایش یا حذف آن اقدام نمائید.