topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

تعریف انواع درآمد

این فرم جهت تعریف نوع درآمد می باشد که در ثبت سند دریافت مورد استفاده قرار می گیرد. به جهت اینکه در ثبت سند درآمد نیازی به انتخاب طرف حساب نیست و در قسمت مجزا از انواع دریافت ها ثبت می گردد بنابراین از این فرم می توانید حساب مربوط به درآمد را تعیین نمائید.

  • مسیر دسترسی به فرم:

صفحه اصلی دریافت/پرداخت انواع درآمد

 

با کلیک بر روی گزینه "انواع درآمد" در منوی دریافت و پرداخت، وارد صفحه ­ی تعریف انواع درآمد شوید. از سمت راست بالای صفحه، پس از کلیک بر روی گزینه "جدید" صفحه ایجاد انواع درآمد باز شده و می ­توانید مشخصات نوع درآمد را به صورت جداگانه تعریف نمائید.

این فرم از بخش­ های مختلفی تشکیل شده است که شامل موارد زیر می ­باشد:

  1. حساب کل:

حساب کل مربوط به نوع درآمد مورد نظر را از لیست حساب های کل که قبلا در تعریف سرفصل حسابها در حسابداری تعریف نموده اید، انتخاب نمائید.

  1. حساب معین:

حساب معین مربوط به نوع درآمد مورد نظر را از لیست حساب های معین قبلا در تعریف سرفصل حسابها در حسابداری تعریف نموده اید، انتخاب نمائید.

  1. شناسه:

شناسه به صورت خودکار به نوع درآمد اختصاص می یابد. در صورت اختیار می توانید آن را تغییر دهید.

  1. نام درآمد:

نام درآمد مورد نظر را وارد نمائید.

  1. ثبت :

با کلیک برروی گزینه ی"ثبت" اطلاعات وارد شده را ذخیره نمائید تا در لیست نواع درآمد ها قرار گیرد.

 

نکته: برای حذف و ویرایش نوع درآمد نیز می توانید از لیست نوع درآمد ها با کلیک برروی گزینه های "ویرایش" و "حذف" اقدام نمائید. در نظر داشته باشید در صورتی که از نوع درآمد در اسناد دریافت استفاده نموده باشید، امکان حذف یا ویرایش آن وجود ندارد و در صورت نیاز، لازم است ابتدا اسناد مرتبط با نوع درآمد مورد نظر را حذف نموده، سپس نسبت به ویرایش یا حذف آن اقدام نمائید.