topic

نحوه ثبت انواع اسناد مرجوعی خرید و فروش در نرم افزار اندروید و آنلاین قیاس چگونه است؟

مرجوعی  فروش در قیاس شاپ آنلاین

 

  1. برای مرجوعی فروش(برگشت از فروش) وارد ماژول خرید و فروش شوید و یکی از فاکتور ها را انتخاب کنید. تعداد کالا و فی به صورت اتومات ثبت میشود در غیرت این صورت میتوانید آن را تغییر دهید و سپس گزینه تایید را انتخاب کنید.
  2. در این قسمت صندوقی که مبلغ مرجوعی در آن ثبت میشود را انتخاب کنید. (چانچه قصد اضافه کردن کالای دیگری را دارید میتوانید از گزینه "افزودن کالا به لیست" استفاده کنید.) در آخر گزینه نقدی یا چنانچه قصد دارید به روش های دیگر فاکتور مرجوعی را ثبت کنید بر روی گزینه ثبت و تسویه کلیک کنید.
  3. اگر مبلغ مرجوعی کامل پرداخت نکردید یا بخشی از آن به روش دیگری پرداخت شده مانند نقد یا چک میتوانید از گزینه ثبت و تسویه استفاده کنید.

 

 

مرجوعی خرید در قیاس شاپ آنلاین

 

  1. برای مرجوعی خرید (برگشت از خرید) وارد ماژول خرید و فروش شوید و یکی از فاکتور ها را انتخاب کنید. تعداد کالا و فی به صورت اتومات ثبت میشود در غیرت این صورت میتوانید آن را تغییر دهید و سپس گزینه تایید را انتخاب کنید.
  2. در این قسمت صندوقی که مبلغ مرجوعی در آن ثبت میشود را انتخاب کنید. (چانچه قصد اضافه کردن کالای دیگری را دارید میتوانید از گزینه "افزودن کالا به لیست" استفاده کنید.) در آخر گزینه نقدی یا چنانچه قصد دارید به روش های دیگر فاکتور مرجوعی را ثبت کنید بر روی گزینه ثبت و تسویه کلیک کنید.
  3. اگر مبلغ مرجوعی کامل پرداخت نکردید یا بخشی از آن به روش دیگری پرداخت شده مانند نقد یا چک میتوانید از گزینه ثبت و تسویه استفاده کنید.