topic

طریقه تغییر قیمت ها از فرم لیست قیمت کالاها چگونه است؟

به منظور تعیین قیمت اقلام تعریف شده، شما می توانید از 6 نوع لیست قیمت استفاده نمایید.

1- برای این منظور از منوی اصلی، پس از وارد شدن به قسمت "خرید/فروش" ، سه زبانه پایین صفحه مشاهده می کنید.

2- با انتخاب زبانه تعاریف،گزینه لیست قیمت را انتخاب نمایید.

 

3- در فرم نمایش داده شده که لیست اقلام شماست، با انتخاب هر کالا، می توانید قیمت لیست های مختلف را ویرایش نمایید.

 

 

4- همچنین با انتخاب گزینه تغییر دسته ای لیست قیمت، می توانید به تغییر قیمت لیست های قیمت بر اساس یکدیگر اقدام نمایید، به عنوان نمونه ، میتوانید لیست قیمت نمایندگی را بر اساس 10 درصد کاهش از روی لیست قیمت مرجع(قیمت اصلی) به یکباره تغییر دهید.