topic

حذف و یا ویرایش و چاپ اسناد فروش از فرم مدیریت اسناد خرید و فروش چگونه انجام می گردد؟

1- برای حذف یا ویرایش اسناد خرید و فروش و همچنین نمایش و چاپ و اشتراک گذاری، پس از ثبت اسناد از فرم مدیریت اسناد فروش استفاده می شود. برای دسترسی به این فرم ، از منوی اصلی نرم افزار، وارد گزینه خرید/فروش می شویم. در پایین این فرم سه زبانه وجود دارد که گزینه مدیریت اسناد خرید و فروش را انتخاب می کنیم.

در این فرم لیست اسناد قابل نمایش است و شما می توانید از گزینه سمت چپ و بالا، نسبت به فیلتر اسناد بپردازید.

2- سند مورد نظر خود را انتخاب کنید و کلیک کنید.

3- در این فرم با انتخاب گزینه سه نقطه، یا بیشتر، برای هر سند، می توانید نسبت به نمایش آن سند، در فرم گزارشات از پیش طراحی شده و انتخاب مورد نظر اقدام نمایید، و یا آن را چاپ، یا به اشتراک بگذارید.

با انتخاب جزئیات مبلغ فاکتور، می توانید نسبت به ویرایش سند مورد نظر اقدام نمایید.