topic

تعریف کالا و گروه بندی کالاها و واحدهای سنجش کالاها

1- تعریف واحدهای سنجش کالاها

در صفحه اصلی وارد قسمت انبار شوید و گزینه "واحد کالا" را انتخاب کنید تا واحدی که در نظر دارید را وارد کنید. سعی کنید معمولا کوچکترین واحد اندازه گیری کالا که برای شما مهم است را برای تعریف کالا در نظر بگیرید:

تعریف واحد سنجش کالا در مدیریت قیاس شاپ آنلاین

 

در این قسمت واحد های پیش فرض را مشاهده میکنید و میتوانید به صورت دلخواه هریک از آن ها را ویرایش کنید.

تعریف واحد سنجش کالا در مدیریت قیاس شاپ آنلاین

 

چنانچه واحد سنجش مورد نظر خود را در لیست پیدا نکردید با انتخاب گزینه به علاوه میتوانید واحد مد نظر خودتان را با تعداد اعشار انتخابی وارد کنید.

تعریف واحد سنجش کالا در مدیریت قیاس شاپ آنلاین

 

2- تعریف گروه بندی کالاها:

در لیست گروه محصولات، گروه های پیش فرض را مشاهده میکنید و میتوانید با انتخاب هرکدام از گروه ها آن را ویرایش کنید.

اگر قصد اضافه کردن یک گروه جدید برای لیست کالاها بودید گزینه "به علاوه" را انتخاب کنید و گروه کالای مورد نظر خود را وارد کنید.

تعریف گروه بندی کالا در مدیریت قیاس شاپ آنلاین

تعریف گروه بندی کالا در مدیریت قیاس شاپ آنلاین

3- تعریف کالا:

در قسمت "لیست کالاها" با استفاده از گزینه "به علاوه" کالای مورد نظر خود را وارد کنید.

اگر کالایی از قبل تعریف شده داشتید، با انتخاب هرکدام از کالاها میتوانید آن ها را ویرایش کنید.

تعریف کالا در مدیریت قیاس شاپ آنلاین

 

در این قسمت شما مشخصات های کالای خود را وارد کنید مثل نام، بارکد، و...

- در صورت انتخاب واحد اصلی، امکان تعریف یک واحد فرعی هم وجود دارد. به عنوان مثال: هر 1 جعبه برابر یک دستگاه است.

- برای کالاهایی که ممکن است دارای بارکد باشند، در قسمت بارکد، آنرا وارد نمایید، همچنین می توانید با لمس علامت بارکد کنار آن، از دوربین تلفن همراه خود برای اسکن آن استفاده کنید.

- نوع بارکد در واقع برای تعین نوع بارکد کالاهای تعدادی و وزنی برای ارتباط با ترازوهای آنلاین و آفلاین کاربرد دارند.

- در قسمت انبار،  میتوانید تعیین کنید که کدام کالاها در کدام انبارها قابلیت گردش دارند.

 

تعریف کالا در مدیریت قیاس شاپ آنلاین