topic

تعریف کاربر و تعیین دسترسی های مربوطه

کاربران نرم افزار اندروید مدیریت فروشگاه قیاس شاپ بصورت آنلاین کنترل می شوند، یعنی اگر قفل نرم افزار شما دارای 3 کاربر آنلاین باشد، به این منظور است که شما می توانید تعداد کاربران زیادی تعریف نمایید، ولی در آن واحد، 3 کاربر همزمان می توانند وارد نرم افزار شوند.

قبل از تعریف کاربر ابتدا از قسمت تعریف اشخاص، نسبت به تعریف طرف حساب(شخص) مربوط به کاربر خود اقدام نمایید. 

می توانید "نحوه تعریف اشخاص و گروهبندی آنها چگونه است؟" را بخوانید. دقت نمایید تیک مربوط به کارکنان را باید انتخاب نمایید.

برای تعریف کاربر وارد قسمت "تعاریف عمومی" شوید و گزینه تعریف کاربر را انتخاب کنید. برای تعریف یک کاربر جدید گزینه به علاوه را انتخاب کنید.

تعریف کاربر در نرم افزار اندروید قیاس

 

در این قسمت شما میتوانید مشخصات کاربر خود را تعریف کنید و دسترسی های مورد نظر خود را تعریف کنید.

تعریف کاربر در نرم افزار اندروید قیاس

کاربر را با شخص تعریف شده در قسمت "ارتباط با کارکنان" ارتباط دهید. 

در قسمت نقش های کاربر می توانید در صورت تعریف نقش های کاربر که قبلا تعریف کرده اید، دسترسی های کاربر خود را محدود نمایید. برای تعریف نقش های کاربر راهنمای "نقش های سازمان" را مطالعه نمایید.