topic

تعریف دوره مالی جدید چگونه انجام می شود؟

دقت نمایید که در نرم افزارهای مالی و فروشگاهی، عموما ثبت اسناد و در نهایت تهیه سود و زیان در یک دوره مالی انجام می شود، لذا هر ساله باید نسبت به تعریف دوره مالی جدید و تغییر آن اقدامات لازم را انجام دهید.

بنابرین از قسمت "عمومی" نرم افزار گزینه مدیریت دوره مالی را انتخاب کنید. برای تعریف سال مالی جدید گزینه به علاوه را انتخاب کنید.

تعریف دوره مالی در نرم افزار اندروید قیاس

 

در این قسمت شما میتوانید عنوان سال مالی مورد نظر و بازه تاریخی مدنظر برای آن را وارد کنید و در نهایت تیک "فعال" را انتخاب نمایید.

تعریف دوره مالی در نرم افزار اندروید قیاس