topic

تغییر اطلاعات مالک و فروشگاه شما در نرم افزار مدیریت فروشگاه قیاس چگونه انجام می شود؟

از قسمت تنظیمات وارد گزینه مشخصات مالک شوید.

در این فرم شما می توانید با لمس دکمه "مداد" یا ویرایش، نسبت به اضافه کردن لوگو فروشگاه خود و همچنین اصلاح اطلاعات فروشگاه و در نهایت مهر فروشگاه خود اقدام نمایید.

لازم بذکر است، لوگو و مهر امکان درج در چاپ فاکتورها را خواهند داشت.