topic

انتقال اطلاعات نرم افزار حسابداری شخصی قیاس از روی یک تلفن همراه قدیمی به جدید (تعویض گوشی) چگونه انجام می شود؟

ابتدا بایستی از اطلاعات خود فایل پشتیبان تهیه نمایید ، برای نحوه پشتیبان گیری می توانید از اینجا فرا بگیرید.

سپس فایل پشتیبان خود را که قبلا بر روی فضای تلفن همراه قدیمی است را از هر طریقی به تلفن همراه جدید منتقل نمایید، معمولا اطلاعات فایل پشتیبان بر روی فضای تلفن همرا در مسیر زیر قرار دارد:

Internal Storage > Documents > gheyas > backup > yourfile.bgs

حال بایستی نرم افزار را بر روی تلفن همراه جدید نصب نمایید، درصورتی که فایل پشتیبان را در مسیر قبلی ، آنچه در بالا ذکر شده، قراردهید، در نرم افزار جدید نصب شده، آن را در قسمت تنظیمات > مدیریت نسخه های پشتیبان > مشاهده نموده و از گزینه های موجود آن ، نسبت به بازیابی اقدام نمایید.

بازیابی فایل پشتیبان در حسابداری شخصی قیاس