topic

مدیریت وام و پرداخت اقساط

برای مشاهده لیست وام ها و اقساط و خلاصه ای از جزییات آن، و یا برای پرداخت قسط از بخش گزارشات، گزینه وام و اقساط رو انتخاب می کنیم.

مدیریت وام و پرداخت اقساط مدیریت وام و پرداخت اقساط

علامت زرد رنگ کنار وام، یعنی بخشی از اقساط پرداخت شده اند، اگر تمام اقساط پرداخت شود رنگ سبز و در حالت عادی که اقساطی پرداخت نشده باشد رنگ خاکستری.

در این بخش؛ مبلغ هر وام، تعداد اقساط، مانده اقساط، آخرین سررسید از قسط پرداختی هر وام و مبلغ پرداخت شده از وام نمایش داده می شود

مدیریت وام و پرداخت اقساط

با لمس آیکون سه نقطه روی هر وام، این منو باز می شود.

مدیریت وام و پرداخت اقساط

چنانچه قسطی رو پرداخت کرده باشید، امکان ویرایش وام وجود ندارد. بایستی پرداختی خود را حذف کنید سپس اقدام به ویرایش وام نمایید

مدیریت وام و پرداخت اقساط

چنانچه اقساطی از وام را پرداخت کرده باشید و سپس میخواهید اقدام به حذف وام نمایید با پیام هشدار مواجه می شوید.

مدیریت وام و پرداخت اقساط

از منوی وام وقتی گزینه اقساط را انتخاب نمایید وارد لیستی از اقساط آن وام می شوید. دایره کنار هر قسط عدد مربوط به شماره آن قسط را نمایش می دهد.

رنگ خاکستری دایره ها یعنی اون قسط رو پرداخت نکردید، رنگ زرد یعنی قسمتی از قسط پرداخت شده و رنگ سبز یعنی آن قسط رو پرداخت کرده اید. ترتیب نمایش به اولویت اقساط پرداخت نشده و با اولویت سررسید قسط می باشد به همین خاطر اقساطی که پرداخت می شود به انتهای صفحه می رود.

مدیریت وام و پرداخت اقساط مدیریت وام و پرداخت اقساط

پرداختی هر قسط رو با لمس آیکون سه نقطه سمت چپ هر قسط می توانید مشاهده نمایید.

مدیریت وام و پرداخت اقساط

برای پرداخت هر قسط هم میتوانید روی آیکون سه نقطه هر قسط لمس کنید و گزینه پرداخت را انتخاب نمایید.