topic

مغایرت موجودی

گاها پیش میاد برخی تراکنش ها رو فراموش میکنیم در اپلیکیشن ثبت کنیم و با اتکا به موجودی کیف پولمون گاها خریدهایی انجام میدهیم که امکان دارد با مانده ی واقعی متفاوت باشد و هنگام خرید عدم موجودی برایمان بوجود بیاورد.

برای رفع مشکل یکسان نبودن مانده کیف پول در اپلیکیشن با مانده ی واقعی در صفحه اصلی بر روی + لمس کرده و گزینه مغایرت موجودی رو انتخاب میکنیم.

مغایرت موجودی

مغایرت موجودی

ابتدا بایستی کیف پول مدنظر خود را انتخاب کنیم.

مغایرت موجودی

پس از انتخاب کیف پول، مانده جاری آن در اپلیکیشن نمایش داده می شود، حال باید مانده واقعی رو که مثلا اگه کارت بانکی است و موجودی آن را گرفته ایم را وارد نماییم.