topic

طلب و بدهی

طلب و بدهی

برای پول دادن به اشخاص از صفحه اصلی دکمه + رو لمس کنید گزینه پرداخت را انتخاب کنید:
- قرض دادن
- باز پس دادن قرض       

نکته:

برای هزینه و درامد ، شخص وجود ندارد مگر وضعیت را پرداخت نکردم یا دریافت نکردم بزاریم، پول به اشخاص تحت عنوان طلب و بدهی بکار می رود.

 

پس از انتخاب گزینه پرداخت در صفحه اول در + ،بابت رو از بخش طلب و بدهی انتخاب میکنیم

طلب و بدهی

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از انتخاب بابت، (قرض دادن، بازپس دادن قرض) برداشت از کیف پول خود را انتخاب کنید.

طلب و بدهی

در این قسمت بایستی شخص مورد نظر را که می خواهید بهش پول پرداخت کنید را انتخاب کنید.

طلب و بدهی

طلب و بدهی

پس از انتخاب مبلغ میتوانید تراکنش خود را ثبت کنید.

نکات مهم:

1) در ثبت تراکنش هایی که از کیف پول بانکی صورت می گیرد گزینه ای بنام کارمزد می آید که دو تا تراکنش(تراکنش اصلی، تراکنش بابت کارمزد) رو یکجا انجام دهد. معمولا کارت به کارت که میکنیم یه کارمزد هم میدیم.
2) هنگامیکه بابت را قرض دادن انتخاب میکنیم گزینه ای بنام تاریخ باز پس گرفتن قرض نمایش داده میشود که با پر کردن آن به پیش بینی هزینه و درامد خود در بخش داشبورد کمک میکنید اگر آن را پر نکنید تاریخ جاری پر می شود.
3) وقتی گزینه بابت را قرض دادن انتخاب می کنید بابت تراکنش شما، یک تراکنش باز پس گرفتن قرض بطور اتوماتیک ثبت می شود.

موضوع آموزش این مقاله پول دادن به اشخاص است که دارای دو گزینه قرض دادن و باز پس دادن قرض است(طلب و بدهی). برای مطالعه قسمت اول مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.gheyas.com/blog/طلب_بدهی-قسمت-اول-قرض_پرداخت/

 

قسمت دوم:
نکته:
برای هزینه و درامد ، شخص وجود ندارد مگر وضعیت را پرداخت نکردم یا دریافت نکردم بزاریم پول به اشخاص تحت عنوان طلب و بدهی بکار می رود.

پس از انتخاب گزینه دریافت در صفحه اول در + ،بابت رو از بخش طلب و بدهی انتخاب میکنیم.

18

پس از انتخاب بابت، (قرض گرفتن، بازپس گرفتن قرض) برداشت از کیف پول خود را انتخاب کنید.

19

در این قسمت بایستی شخص مورد نظر را که می خواهید ازش پول دریافت کنید را انتخاب کنید.

20

پس از انتخاب مبلغ میتوانید تراکنش خود را ثبت کنید.

نکات مهم:
1) هنگامیکه بابت را قرض گرفتن انتخاب میکنیم گزینه ای بنام تاریخ باز پس دادن قرض نمایش داده میشود که با پر کردن آن به پیش بینی هزینه و درامد خود در بخش داشبورد کمک میکنید اگر آن را پر نکنید تاریخ جاری پر می شود.
3) وقتی گزینه بابت را قرض گرفتن انتخاب می کنید بابت تراکنش شما، یک تراکنش باز پس دادن قرض بطور اتوماتیک ثبت می شود.