topic

تعریف بابت هزینه و درآمد

تعریف بابت هزینه و درآمد

معمولا پولی رو بابت چیزی یا کاری خرج میکنیم یا ازش درامد کسب میکنیم این چیزها رو گزینه هایی تعریف میکنیم که بوسیله آنها بتوانیم تراکنش هامون رو ثبت کنیم.

هزینه و درآمد

از بخش تعاریف،گزینه درامد، هزینه، دارایی،وام و قرض را انتخاب میکنیم و همانطور که در شرح آمده گزینه های مورد نظر دریافت یا پرداخت خود را تعریف میکنیم.

هزینه و درآمد

در این بخش، بر روی قسمت مورد نظر خود لمس کنید.

هزینه و درآمد

میخواهیم یه حساب جدید در هزینه ها اضافه کنیم،بنابر این بر روی هزینه لمس میکنیم و گروه های آن باز می شود، سپس، بعنوان مثال در گروه آموزش میخواهیم گزینه ای اضافه کنیم که بر روی آن لمس میکنیم

هزینه و درآمد

برای اضافه کردن گزینه جدید روی دکمه (+ اضافه کردن) لمس کنید.

هزینه و درآمد

سپس نام گزینه مورد نظر خود را وارد کنید، سپس میتوانید برای آن ایکون هم انتخاب کنید. چنانچه ایکونی انتخاب نکنید از آیکون سرگروه آن برای نمایش در تراکنش ها استفاده می شود.

برای انتخاب آیکون، روی دوربین آبی رنگ لمس کنید.

هزینه و درآمد

پس از آیکون انتخابی خود، پالت رنگی ای باز می شود که میتوانید برای آیکون خود، رنگ هم انتخاب کنید.

هزینه و درآمد

برای انتخاب رنگ مورد نظر خود روی دایره های رنگی لمس کنید و از میله های پایین برای شفافیت یا غلظت رنگ خود استفاده کنید.

هزینه و درآمد

سپس میتوانید روی دکمه ذخیره، بالا سمت چپ لمس کنید و گزینه مدنظر خود را ثبت کنید.