topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

ثبت اسناد و چکهای افتتاحیه سیستم

کاربرد سند افتتاحیه چک ها برای کاربرانی است که برای اولین بار از نرم افزار قیاس پلاس استفاده می کنند و یا ثبت سند افتتاحیه سال جاری خود را بجای سیستمی به صورت دستی انجام می دهند.

برای ثبت سند افتتاحیه چک­های پرداختی و صدور چکهای پرداختی برای اولین بار لازم است ابتدا بانک­ ها و صندوق های خود را در سیستم تعریف نمائید.

ایجاد بانک در نرم افزار(برای افتتاحیه چکهای پرداختی) :

ابتدا از زیر سیستم دریافت و پرداخت بر روی "حساب بانکی" کلیک نمائید.

 

 

در فرم باز شده بصورت زیر اقدام نمائید :

1. ابتدا بر روی گزینه ی"جدید" کلیک نمائید.

2.  بانک خود را از منوی باز شونده انتخاب نمائید.

3. در اینجا مشخصات حساب بانکی را وارد نمائید ،بعنوان مثال "ملی جاری 12345698"

4. گروه تفصیل خود را بانکها انتخاب نمائید(در صورت عدم آشنایی با روش تعریف گروه تفضیلها به راهنکای مربوطه مراجعه فرمایید) تا بعد از کلیک برروی گزینه ی " تایید "بانک مورد نظر در زیر گروه تفصیل بانکها قرار گیرد.

5. برای تعریف تفصیل بانک می توان از گزینه ی حساب جدید استفاده نمائید تا به صورت اتو ماتیک یک حساب تفصیل جدید ساخته شود یا در صورتی که حساب تفصیل های بانک خود را قبلا تعریف کرده اید آن را انتخاب نمایید

6. برای تعریف معین نقدی با توجه به نوع حساب معین نقدی که در سر فصل حسابها در نرم افزار تعریف نموده اید، آن حساب را انتخاب نمائید. (می توانید حساب معین نقد و تنخواه گردانها را انتخاب نمایید.)

7. سپس معین چکهای پرداختنی، معین چکهای در جریان وصول و معین اسناد تضمینی را انتخاب نموده و در پایان بر روی گزینه ی " تایید" کلیک نمائید.

 

 

ایجاد صندوق در نرم افزار :

برای ثبت سند افتتاحیه(چک­های دریافتی) و دریافت چک لازم است صندوق خود را در سیستم تعریف نمائید.

  ابتدا از زیر سیستم دریافت و پرداخت بر روی تعریف صندوق کلیک نمائید.

 

 

در فرم باز شده بصورت زیر اقدام نمائید :

1. بر روی دکمه جدید کلیک نموده و سپس نام صندوق خود را وارد نمائید.

2. گروه تفصیل را با توجه به گروه تعریف شده در تفصیلی شناور انتخاب نمائید.(می توان گروه تفصیل را حساب صندوق را انتخاب نمود)

3. در این قسمت می توان  تفصیل صندوق را روی حساب جدید قرار داد تا به صورت اتوماتیک یک حساب تفصیل جدید ساخته شود یا در صورتی که قبلا تفصیل مورد نظر را تعریف کرده اید همان حساب را انتخاب کنید.

4. معین نقدی را با توجه به نوع حساب معین نقدی که در سر فصل حسابها در نرم افزار تعریف نموده اید ، آن حساب را انتخاب نمائید.

5. معین چکهای نزد صندوق را با توجه به نوع حساب معین چکهای نزد صندوق که در سر فصل حسابها در نرم افزار تعریف نموده اید، انتخاب نمائید( می توان حساب اسناد نزد صندوق را انتخاب نمود)

6. در این بخش تعیین نمائیدکه کدام کاربر به صندوق دسترسی داشته باشد.توجه داشته باشید که کاربر "مدیر سیستم" به تمامی صندوق ها دسترسی خواهد داشت.

 در انتها بر روی گزینه ی " تایید" کلیک نمائید، سپس صندوق به لیست صندوق ها در سمت چپ تصویر اضافه می گردد.

 

 

انتقال چکهای افتتاحیه :

   1. ابتدا با کلیک بر روی چرخ دنده وارد تنظیمات نرم افزار شوید.

 

 

  2.  بر روی سند افتتاحیه کلیک نمائید

3. در فرم باز شده بر روی سربرگ  افتتاحیه چک ها کلیک نمائید.

 

4. ابتدا بر روی گزینه ی" جدید" کلیک نمائید سپس سربرگ چک های نزد صندوق را انتخاب نمایید و اطلاعات چک دریافتی خود را وارد کنید، برای تعریف بانک بر روی علامت + کلیک کرده و در فرم باز شده بانک مورد نظر را اتخاب و در صورت نیاز تعریف نمائید.

5. بعد از وارد نمودن فیلدهای مورد نظر با کلیک بر روی" اضافه به لیست" چک های خود را به لیست سمت چپ اضافه نموده و در انتها با کلیک برروی گزینه ی " ثبت" سند چک های دریافتی را ثبت نمائید.

 

 

6. برای چک های پرداختنی بر روی گزینه ی" جدید" کلیک نموده سپس سربرگ چک های پرداختنی را انتخاب نمایید.

7. با توجه به دسته چک های تعریف شده از زیر سیتم دریافت و پرداخت که قبلا تعریف نموده اید فیلدهای مورد نظر را تکمیل کرده و با کلیک بر روی گزینه ی" اضافه به لیست" تک تک چکها را به لیست اضافه نموده و در انتها با کلیک بر روی گزینه ی" ثبت" چکهای خود را ثبت نمائید.