topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

نحوه صدور سند حسابداری مربوط به فیش های حقوقی در سیستم حقوق و دستمزد قیاس چگونه است؟

کلیه سیستم های یکپارچه نرم افزار حسابداری قیاس تمام عملیات مالی خود را بر روی سیستم حسابداری اتوماتیک صادر می کنند که در سیستم حقوق دستمزد مراودات مالی به معنی فیش حقوقی است که لازم است برای فیش های حقوق سند حسابداری صادر کرد.

نکته مهم اینکه در سیتسم هایی مانند دریافت و پرداخت و خرید و فروش سند حسابداری بلافاصله با ثبت سند مثلا دریافت و پرداخت صادر می شود ولی در سیستم حقوق دستمزد به دلیل جریان های مربوط به تایید و تهیه دیسکت های بیمه و... سند حسابداری مربوط به فیش حقوقی درجا صادر نمی شود و کاربر باید بعد از تأیید فیش های حقوقی عملیات صدور سند حسابداری انجام دهد.

نکته دیگر اینکه صدرو سند حسابداری مربوط به فیش حقوقی به معنی پرداخت وجه نیست و به معنی بستانکار کردن کارمند و اداره بیمه و... در سیستم حسابداری است و پرداخت وجه بعد یا قبل از این عملیات در سیستم دریافت و پرداخت انجام می شود.

 

تنظیم نحوه ارتباطات و نحوه تخصیص حساب های معین به عوامل فیش حقوقی:

ابتدا طبق تصویر زیر بر روی گزینه ارتباطات حسابداری کلیک شود.

طبق فرم زیر آیتم های حقوقی که باید در سند حسابداری لحاظ شوند، مشخص گردد.

در فرم ارتباطات حسابداری برای هر فیلد حقوقی که قرار است در سند حسابداری نمایان شود باید معین بدهکاری یا معین بستانکاری تعیین نمود.

در هنگام تعریف محل خدمت، کارگاه، و کارمندان می توان برای آن ها، حساب تفصیل، مرکز هزینه و یا پروژه تعیین نمود. در قسمت ارتباطات حسابداری با قرار دادن T - Mahale Khedmat در قسمت تفصیل، مرکز هزینه و یا پروژه، سند حسابداری  به  تفکیک محل  خدمت، چنانچه T-Kargah انتخاب شود به تفکیک کارگاه و  چنانچه T-Karmand   انتخاب  شود  به تفکیک کارمند سند حسابداری صادر خواهد شد.

در نهایت جهت ذخیره اطلاعات انتخاب شده ارتباطات حسابداری دکمه ثبت اطلاعات کلیک شود.

سپس باید طبق تصویر زیر جهت ثبت صورتخلاصه، دکمه مربوطه کلیک شود.

 

تعریف صورت خلاصه فیش های حقوقی در سیستم حقوق دستمزد و کاربرد آن:

صورت خلاصه حقوق به معنی جمع بندی لیستی از فیش های حقوقی برای عملیات آتی آن مانند تأیید و صدور دیسکت بیمه و دیسکت مالیات و دیسکت بانک و... است.

توجه داشته باشید ممکن است بخواهیم در یک ماه چند بار و هر بار با یک سری از فیش های حقوقی عملیات پرداخت یا بیمه و... را انجام دهیم.

برای  تعریف صورتخلاصه فیش حقوقی ابتدا آیتم صورتخلاصه مطابق تصویر زیر انتخاب گردد:

سپس در پنجره ی باز شده بر روی دکمه ی جدید کلیک شود (مطابق تصویر):

همانطور که در تصویر نشان داده شده و مراحل به ترتیب شماره گذاری شده است، ابتدا سال و ماه مورد نظر انتخاب شود، سپس عنوان صورتخلاصه وارد گردد، در سمت چپ اسامی کارمندانی که در ماه مورد نظر فیش برای آن ها صادر شده است نمایش داده می شود که می توان با استفاده از فلش های رو به پایین، کارمندان مورد نظر را به فرم زیرین انتقال داد و در نهایت بر روی دکمه ی تأیید کلیک شود.