topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

قواعد انبار گردانی و شمارش تگ در انبارگردانی چیست و چگونه صورت می گیرد؟

موضوع شمارش تگ بخشی از روند انبار گردانی است که در این جریان سعی می شود مغایرت بین موجودی فیزیکی یا واقعیت انبار ها با موجودی اعلام شده در نرم افزار مشخص شود.

کلیات روند کار بدین شکل است:

-   ابتدا برای هر کالا در هر انبار برگه ای به نام تگ شمارش انبار صادر می شود؛

-  این برگه ها پرینت شده و به انبار دار یا شخص ثالث داده می شود تا مقدار واقعی کالا را شمارش کرده و روی تگ بنویسد- به دلایل کنترل داخلی مقدار موجودی اعلامی نرم افزار روی برگه ها نوشته نشده و انبار دار باید واقعیت موجودی را به شکل چشمی شمارش و روی برگه بنویسید؛

-  مقادیر شمارش شده از طریق برگه های تگ به عنوان شمارش اول در نرم افزار وارد می شود؛

-  نرم افزار مغایرت های شمارش شده با میزان ثبت شده در نرم افزار را به عنوان شمارش دوم دوباره تگ مجدد صادر می کند؛

-  تگ های شمارش دوم دوباره در انبار ها مانند تگ شمارش اول شمارششده و درج می شوند؛

-  مقادیر تگ های شمارش دوم هم در نرم افزار وارد می شود؛

-  نرم افزار بر مبنای این اطلاعات مقدار مغایرت بین موجودی نرم افزار و واقعیت را محاسبه و اصطلاحاً سند کسری و اضافی انبار را صادر می کند به نحوی که موجودی ثبت شده در انبار با موجودی شمارش شده واقعی برابر گردد.

برای شمارش تگ ابتدا روی گزینه انبار گردانی از زیر سیستم انبار کلیک شود.

 

در فرم باز شده زیرمی توان دوره جدید برای شمارش کالاتعریف نمود.

.

در فرم باز شده باید مراحل زیر به ترتیب انجام گیرد

1. تعریف دوره: در این قسمت عنوان دوره، انباری که قرار است شمارش انجام شود، مسئول شمارش انبار و تاریخ شمارش انتخاب می شود. دقت نمایید تاریخ بسیار مهم است و نرم افزار محاسبه مغایرت را بر اساس موجودی در تاریخ وارد شده انجام می دهد.

2. بخش دوم به دو جدول لیست کالا ها و لیست کالا های انتخاب شده تقسیم شده است؛ که می توان از کالا هایی که در انبار اعتبار دارد را از طریق عملگرهای مربوطه (به صورت تکی و گروهی ) به جدول "لیست کالاهای انتخاب شده" انتقال داده و در انتها روی دکمه تائید (3) کلیک شود.

بعد از تعریف دوره، در قسمت انبار روی گزینه شمارش تگ کلیک ، تا فرم زیر باز شود:

.

در فرم بالا اطلاعات دوره شمارش، نوبت شمارش، تاریخ شمارش را تکمیل سپس تعداد کالاها ی شمارش شده در ستون مربوطه وارد گردد.

در انتها جهت ذخیره اطلاعات کالاهای شمارش شده روی آیکن (ثبت) کلیک شود.

بعد از ثبت شمارش دوم اگر در انبار شمارش شده کسری یا اضافی وجود داشت باید طبق تصویر زیر درفرم انبار گردانی نسبت به ثبت صدور سند کسر و اضافه اقدام نمود

توضیح اینکه در صورتی سند کسر انبار ثبت می شود که موجودی کالاها در انبار شمارش شده کمتر از گزارش موجودی نرم افزار باشد.

1. دوره شمارش شده را انتخاب نمائید.

2. روی آیکن "صدور سند کسر" کلیک نمایید تا فرم زیر باز شود.

1. اطلاعیه اولیه سند انبار کسر را وارد نمائید. (دقت داشته باشید انبار شمارش شده قابل ویرایش نمی باشد)

2. لیست کالاها به همراه مقدار کسر نمایش داده می شود.

3. برای ثبت سند کسر انبار روی گزینه ثبت کلیک نمائید.

صدور سند اضافه: در صورتی سند اضافه انبار ثبت می شود که موجودی کالاها در انبار شمارش شده بیشتر از موجودی نرم افزار باشد.

صدور سند اضافه: در صورتی سند اضافه انبار ثبت می شود که موجودی کالاها در انبار شمارش شده بیشتر از موجودی نرم افزار باشد.

برای ثبت سند اضافه انبار دوره شمارش شده را انتخاب کرده و روی آیکن "صدور سند اضافه" کلیک نمائید تا فرم زیر باز شود:


 

1. اطلاعیه اولیه سند انبار کسر را وارد نمائید. (دقت داشته باشید انبار شمارش شده قابل ویرایش نمی باشد)

2. لیست کالاها به همراه مقدار اضافه نمایش داده می شود. توجه داشته باشید که در صدور سند اضافه می توان مبلغ هر کالا      

    را نیز وارد کرد.

3. بعد از تکمیل اطلاعات روی گزینه ثبت (ثبت با تسویه) کلیک نمائید.