topic

ورود اطلاعات پایه از فایل اکسل در ابتدای دوره چگونه است؟

ورود اطلاعات پایه از فایل اکسل در نرم افزار حسابداری قیاس

جهت ورود اطلاعات پایه در نرم افزار قیاس می توان از طریق تکمیل فایل نمونه با فرمت اکسل(csv) که توسط همان فرم در اختیار کاربر قرار می گیرد، اقدام نمائید.

* مثال: ورود اطلاعات کالا از فایل:

در صفحه ی اصلی در منوی انبار ، وارد فرم تعریف کالا شوید.

 

سپس از قسمت ورود اطلاعات از فایل ابتدا یک فایل نمونه از نرم افزار دریافت و ذخیره نمائید. دراین فایل اطلاعات مربوط به کالا که برای ورود اطلاعات در نرم افزار مورد نیاز می باشد را نمایش می دهد.