topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

تفاوت تفصیلی با حساب اشخاص

در صورتی که حساب تفصیلی را از فرم تعریف تفصیل ها در منوی حسابداری ایجاد نموده باشید فقط در هنگام ثبت سند حسابداری دستی می توانید آن را در فیلد حساب تفصیل مشاهده و مورد استفاده قرار دهید.

در سایر زیر سیستم ها اسناد حسابداری بصورت اتوماتیک ثبت می گردد لذا برای ثبت سند ابتدا باید حساب اشخاص را از منوی تعاریف عمومی ایجاد نمایید.

ایجاد اشخاص:

ابتدا از فرم تعاریف عمومی / اشخاص / برروی گزینه "جدید" کلیک نمائید.

اطلاعات درخواستی را تکمیل نمایید. توجه داشته باشید قبل از تعریف اشخاص باید گروههای تفضیل مورد نظر خود را در حسابداری تعریف نموده باشید. پس از تایید برای شخص مورد نظر در گروه تفصیل تعیین شده،  تفصیل ایجاد می شود و می توان در همه زیر سیستم های موجود در نرم افزار سند ثبت نمود.

ایجاد از تفصیل موجود:

در صورتی که در زیر سیستم حسابداری تفصیل تعریف شده باشد،  برای انجام عملیات در سایر زیر سیستم های موجود در نرم افزار برای همان تفصیل نیاز است از قسمت تعریف اشخاص برروی گزینه "ایجاد از تفصیل موجود" کلیک نموده و برای تفصیل مورد نظر شخص نیز تعریف نمود.

 

از منوی تعاریف عمومی/ اشخاص/ برروی گزینه "ایجاد از تفصیل موجود" کلیک نموده و با انتخاب گروه تفصیل تفضیل مورد نظر را انتخاب و ثبت نمایید پس از تکمیل سایر اطلاعات و تایید آن شخص مورد نظر ایجاد می شود و می توانید از آن در سایر زیرسیستم ها استفاده نمایید.