topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

کاربرد انواع سند انبار چیست و چگونه می توان یک نوع سند انبار جدید تعریف نمود؟

جریان ورود کالا به انبار یا رسید و خروج کالا از انبار یا حواله ممکن است دارای انواع مختلفی باشد. مثلا خروج بابت فروش یا خروج بابت مصرف و... یا ورود از محل خرید یا ورود از محل تولید و... .

همچنین ماهیت درخواست ورود و درخواست خروج کالا که برای کنترل بیشتر و مبنا شدن استفاده می شود ممکن است به علت های مختاف مانند رزرو واحد فروش یا درخواست تأمین مواد اولیه از طرف واحد تولید و... باشد.

در نرم افزار قیاس انواع حالت های استاندارد ورود و خروج کالا در قالب انواع سند انبار از پیش تعریف شده اند و همچنین به کاربر اجازه داده می شود برای کاربردهای خاص تر راساً اقدام به تعریف انواع مختلف سند ورود و خروج کند.

کاربرد مهم تر تعریف انواع سند علاوه بر نگهداری انواع ورود و خروج و تعریف نحوه مبنا شدن اسناد از همدیگر در تخصیص گردش حساب حسابداری به حساب های مختلف عطف نوع سند و همچنین تعریف دسترسی و سایر کنترل ها نیز هست.

برای تعریف انواع سند انبار از قسمت تنظیمات روی گزینه انبار کلیک نمائید:

در صفحه باز شده روی گزینه انواع اسناد انبار کلیک نمائید:

در صفحه باز شده بر روی گزینه جدید کلیک نمائید تا امکان تعریف نوع جدید سند انبار امکان پذیر باشد که شامل دو قسمت می باشد:

1. اطلاعات انواع اسناد: در این قسمت نام سند، معادل با و موثر در موجودی (بله یا خیر) را انتخاب نمائید.

2. در قسمت دوم اطلاعات مربوط به اطلاعات حساب سند مورد نظر را تعریف نمائید.

و در آخر روی گزینه تائید کلیک نمائید.