topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

ورود اطلاعات پایه از فایل اکسل در ابتدای دوره چگونه است؟

ورود اطلاعات پایه از فایل اکسل در نرم افزار حسابداری قیاس

جهت ورود اطلاعات پایه در نرم افزار قیاس می توان از طریق تکمیل فایل نمونه با فرمت اکسل(csv) که توسط همان فرم در اختیار کاربر قرار می گیرد، اقدام نمائید.

* مثال: ورود اطلاعات کالا از فایل:

در صفحه ی اصلی در منوی انبار ، وارد فرم تعریف کالا شوید.

 

سپس از قسمت ورود اطلاعات از فایل ابتدا یک فایل نمونه از نرم افزار دریافت و ذخیره نمائید. دراین فایل اطلاعات مربوط به کالا که برای ورود اطلاعات در نرم افزار مورد نیاز می باشد را نمایش می دهد.