topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

علت خطای عدم تعیین حساب ارزش افزوده در هنگام ثبت فاکتور خرید یا فروش و پیغام های خطا آن چیست؟

عدم تعیین حساب های مرتبط با مبلغ ارزش افزوده یا ارتباطات آن علت خطای عدم تعیین حساب ارزش افزوده در هنگام ثبت فاکتور خرید یا فروش و پیغام های خطا آن می باشد.

معین مالیات و عوارض خرید و فروش در قسمت تخصیص حساب های پیش فرض در تنظیمات سیستم مشخص می شود. در صورتی که این فیلد خالی باشد، امکان ثبت سند وجود ندارد و با خطای زیر مواجه خواهید شد:                                                                                                            

 

راه حل:

در فرم تخصیص حساب های پیش فرض بر روی آیکن چرخ دنده در گوشه بالایی نرم افزار کلیک کرده و قسمت حسابداری را انتخاب نمائید.

                                                                                                                                                                   

نکته: چنانچه حساب های معین معرفی شده به عنوان حساب ارزش افزوده در فرم ذیل دارای ارتباطات سطح 4 یا 5 یا 6 نباشد، سند شما ثبت می شود ولی اگر این ارتباطات وجود داشته باشد لازم است عطف به نحوه ارتباط تعیین شده در حساب معین مترادف آن به عنوان مرکز فروش یا  طرف حساب دوم در سند خرید و فروش آمده باشد.

سیستم این ارتباط را به صورت خودکار تشخیص داده و روی سند ارسالی قرار می دهد.

لازم به ذکر است معمولا حساب ارزش افزوده ارتباطی با معین های سطح 4 و 5و 6 ندارد ولی کاربرد این قابلیت مثلا برای زمانی است که شما بخواهید مبالغ ارزش افزوده به تفکیک شعبات یا مراکز فروش شما یا به تفکیک خاصی که  مد نظر واحد مالی است (طرف حساب دوم) ثبت شود. که در این صورت انتخاب طرف حساب دوم یا مرکز فروش اجباری خواهد بود.

اگر حسابی که در قسمت معین مالیات و عوارض خرید و فروش تعیین می کنید به گروه تفضیل یا مراکز هزینه و پروژه ارتباط داشته باشد، می بایست هنگام ثبت سند در قسمت طرف حساب دوم یا مراکز خرید و فروش ارتباط را با حساب مورد نظر برقرار کنید وگرنه امکان ثبت وجود نخواهد داشت.

برای استفاده از طرف حساب دوم، می بایست تفضیل یا مراکز هزینه و پروژه را به صورت یک طرف حساب در فرم مربوطه تعریف نمائید و سپس در فرم فاکتور طرف حساب تعریف شده را انتخاب کنید.

برای استفاده از مراکز خرید و فروش، در فرم مربوطه مرکز خرید یا فروش را تعریف نمائید و ارتباط آن را با تفضیل و یا مرکز هزینه و پروژه برقرار کنید. سپس می توان در فرم فاکتور مرکز را انتخاب نمائید. توجه داشته باشید هنگام تعریف مراکز خرید و فروش تیکی وجود دارد که تعیین می کند آن مرکز در فرم فاکتور خرید فعال باشد یا فروش و یا هردو.